The return of Captain Kinkelbaum in Gemert

Na een jaar de wereldzeeën bevaren te hebben gaat de Kapitein weer aanleggen in zijn favoriete Brabantse Haven Gemert dus. Na de deuren te hebben gesloten van het memorabele etablissement Irmootje is het nu de beurt aan Dientje alwaar we de boel eens ouderwets op de kop zullen zetten. De kapitein heeft er zin en hoopt op een innig weerzien met zijn Irmootje en Noes en bootsman Tinus den Konijnendekker en de hele bemanning van het voormalige gesticht en de huidige clientèle van Dientje.

Willem Spans en Willem Hegen

Kinkelbaums drumband

Kinkelbaum Tinus